Husen på Haga-vallen är samlade runt ett vackert valltun. Alla byggnader som hörde till fäboddriften i Ovanåker under andra halvan av 1800-talet finns representerade här.

 

På Haga-vallen upphörde valldriften redan 1958, men marker och hus har vårdats sedan dess.

 
 

Haga-vallens härbre.

Åkerbär (Rubus articus)

 

1. Vallstugan. Stugans ålder är okänd, men är troligen byggd efter mitten av 1800-talet. Spishällen är från 187 2. En bit in på 1900-talet började Hagas stuga användes även vintertid av skogshuggare. Då avdelades fler rum och stugan vinterbonades.

2. Stösslängan består av olika delar, som satts samman till en praktisk arbetsplats för boajäntorna. Allt finns nära till hands för beredningen av mjölken; ett stössrum, en jordkällare och en vedbod. Vedboden, överst i sluttningen, är egentligen ett gammalt "rökstöss" eller eldhus. Utanför finns vippbrunnen.

3. Härbre

4. Stall

5. Fähus/fäx Fähuset rymmer 12 kor.

6. Fårhus

 

 

7. Höladan Ladan är ombyggd, men några delar av stommen är mycket gamla. Fler hölador finns i sluttningen ned mot Myran på tidigare ängsmarker. Nere vid bäcken står en loge, som troligen flyttats ned dit för att försöka nyttja vattenkraften till tröskning.

8. Husgrund Här ser man spisröset efter stugan till en försvunnen vall (Pasla-vallen), som fanns under 1700-talet. Bakom tallen finns en grop efter jordkällaren. Det berättas att stugan flyttades upp till Hagavallen, där den nu ingår i Hagas stösslänga. Mannen, som byggde stugan var väldigt förtjust i en av boajäntorna på Olols. Han placerade huset lite snett, så han kunde se henne, när han var på vallen.