Lassas-vallen är inte äldre än år 1732. Det året delades hemmanet Erskols i Roteberg mellan tre bröder och gården Lassas bildades. Fäboddrift med mjölkdjur

 

upphörde 1968, men markerna betas fortfarande av får och nötdjur. Lassas-vallen har sammanlagt 16 hus och minst lika många odlingsrösen finns ute på markerna.

 
 

Hässjning på Lassas-vallen under 1950- talet. I förgrunden ett litet potatisland.

Prästkrage (Chrysanthemum Leucanthemum L.)

 

1. Vallstugan är hopbyggd med stösset, som var boajäntans arbetsplats. Efter mitten av 1800- talet ändrades planlösningen, då huset höjdes ett par timmervarv och vinden inreddes.

2. Vedbod

3. Eldstad

4. Hölada och bod

5. Fähuset har bara 7 båsplatser. Stommen är troligen från 1700-talet. Under 1800-talet flyttades fähuset till sluttningen, lyftes upp och en undervåning timrades.

6. Härbret är den enda byggnad på Våsbo som har en tydlig datering genom ett inskuret årtal 1807. Det har höjts några stockvarv och är ovanligt stort för ett fäbodhärbre.

 

 

7. Stall och stöss är byggt i vinkel och man kan se att flera förändringar skett. Här finns ett gammalt stöss, som i efterhand både använts som stall och som vinterbostad åt skogsarbetarna.

8+10 Hölador På Lassas-vallen finns 8 lador, placerade i sluttningen hela vägen ned mot Myran, det platta ängsområdet mot sydväst. Den ena är en "klumpalada", som är typisk för trakten. Den är byggd av rundtimmer och har ingång på långsidan.

9. Loge

10. Lada