Olols-vallen är den första vall man ser när man kommer till Våsbo. Med sin stora bostuga och många uthus ser vallen ut som en vanlig gård. På Våsbo skedde en hel del förändringar vid laga skiftet 1852, då alla vallar fick egna markområden. Några byggnader flyttades och andra byggdes nya. Enligt de äldre kartorna verkar Olols-vallen ha legat lite högre upp mot övre nordöstra hörnet förr.

 

Eric Ols är namnet på vallen på kartan från 1794-95. På den kartan är endast en fägård (fålla för djuren) utritad, men där bör ha funnits åtminstone ett fähus. Det har funnits mjölkdjur på Olols-vallen fram till 1967. Numera betar djuren inom hägnaderna, förr gick de på skogen. På Olols finns både äng och små åkerlappar.

 
 

Olols-Olle i Skomakra stöss.

Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) trivs på magra torrängar med låg kvävehalt.

 

1. Vallstugan Kanske tillkom Olols stora vallstuga efter laga skiftet vid mitten av 1800-talet. Den är en av de största i socknen. Här finns både kök, kammare och stöss, där mjölken bereddes till ost och andra fäbodprodukter. Under stugan finns en jordkällare. När kök och kammare skulle användas vid vinterns skogshuggningar isolerades innertaket med lerklining.

2. Stall Stall på fäbodar är oftast en sen företeelse. De har främst använts under vinterns timmerhuggningar, men även vid sommarens slåtter. Ett årtal 1894 kanske visar det år stallet flyttades.

3. Fähuset rymmer 8-10 kor i båsen. Årtalet 1884 vid ingången kanske är byggnadsåret.

4. disklada var förr ett stöss (kokhus), där man ystade mjölken. Det flyttades till sin nuvarande plats 1958 och då försvann den öppna eldstaden mitt på golvet. Efter att ystningen flyttat in i stugan, har byggnaden använts som diskrum och grovkök.

 

 

5. Getafäxet är Våsbos äldsta byggnad, årsringsdaterad till 154 0-1555 . Det berättas att huset använts av skogsfinnar som kom till trakten i början av 1600-talet.

6. Fårhuset/småfähuset Här kunde fåren gå in och vila när de förr i tiden gick fria i skogen på bete. Även hästarna, som strövade fritt i flockar under arbetsfria tider om sommaren, kunde gå in här för att slippa knott och broms.

7. Loge

8 Höladan är av en äldre typ, där man stänger för öppningen med lösa stänger. Sammanlagt 4 lador finns på Olols marker.

9. Lada