Ovanåkers kommun
www.ovanaker.se

Länsstyrelsen i Gävleborgs län
www.lansstyrelsen.se

Migo Byggnadsvård
www.migobyggnadsvard.se

Lassas Byggnadsvård
www.lassas.se

 

Föreningen för Stora Hälsingegårdars väg
www.storahalsingagardarsvag.se

Hälsingland Turism
www.halsingland.com