Våsbo fäbodar i Ovanåkers kommun i Hälsingland ligger drygt en mil norr om Edsbyn. Hit har bönderna från Roteberg tagit sina djur på bete om sommaren under flera hundra år. Här finns också ängsmarker och små åkrar. De fyra fäbodvallarna ligger högt i en slänt med odlingsmarken sluttande ned mot en liten bäck och en uppdikad myr i väst.

Till varje vall hör minst ett tiotal byggnader, typiska för de hus som behövdes vid en Ovanåkersfäbod vid senare delen av 1800-talet.

Alla bevarade hus gör att Våsbo ser ut som en liten by. Hur länge Våsbo fäbodar funnits är okänt, men markerna har brukats i åtminstone 270 år.

Slåtter och efterbete inom hagarna har gynnat en flora med många växtarter som blir alltmer sällsynta i dagens jordbrukslandskap.

 

Välkommen till Våsbodagen den 19 september 2020

Välkommen till kulturreservatet lördagen den 19 september 2020. Vi har tidigare haft Våsbodagen den sista fredagen i juli, men vi vill prova ett lite nytt koncept och byter datum i år. Här kan du som tidigare kika in i fäbodstugorna, njuta av den vackra miljön, fika gott i vårt fäbodcafé, titta på gamla hantverk och barnen får prova på olika hantverk. De här aktiviteterna pågår under hela öppettiden 10-16. Men vi kommer också att utöka arrangemanget på temat Byggnadsvård i år. Vi kommer att bjuda in flera företag som visar sitt kunnande inom byggnadsvård. Dessutom kommer de som arbetar med Biosfär Voxnadalen att finnas i kulturreservatet den här dagen för att berätta om vad som pågår och planeras!

 

 

Förutom fäbodcafé serveras kolbullar mellan kl 11-14.

Välkommen till Våsbo !!!